FAMILIEBERICHTEN

Jan Baeten

26.02.1927 - 20.04.2019


echtgenoot van Susanne De Pues


Rouwbrief
Condoleren
Bloemen bestellen

Omaar Pepermans

19.09.1929 - 14.04.2019


echtgenoot van Simonne Van Looy

Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.