FAMILIEBERICHTEN

Louis Belmans

26.06.1927 - 10.09.2018


weduwnaar van Jeanne Van der Perre


Condoleren

Nini Uytgeerts

25.07.1926 - 23.08.2018


weduwe van Jerome Van Gaens


Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.