FAMILIEBERICHTEN

Hortens Sanders

07.02.1934 - 10.11.2018


partner van Frans Jansens


Rouwbrief
Condoleren
Bloemen bestellen

José Verbist

25.04.1934 - 27.10.2018


weduwe van Dolf Nauwelaerts


Rouwbrief
Condoleren

Louis Vervoort

21.11.1940 - 21.10.2018


echtgenoot van Charlotte Aerts

Rouwbrief
Condoleren

Leentje Van de Put

21.07.1944 - 15.10.2018


echtgenote van Jos Van haesendonck

Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.