FAMILIEBERICHTEN

Anna De Bondt

14.10.1932 - 25.07.2020


weduwe van Louis De Wit


Rouwbrief
Condoleren

Martha Wellens

20.04.1942 - 25.07.2020


echtgenote van Roger Lieckens


CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.