FAMILIEBERICHTEN

Paula Peeters

22.12.1924 - 16.06.2020


weduwe van Charel Van Beersel


Rouwbrief
Condoleren

Vera Wouters

15.03.1937 - 14.06.2020Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.