FAMILIEBERICHTEN

Jan Neuts

20.01.1931 - 18.09.2020


weduwnaar van Lies Huughe
 
Gewezen Res. Kapitein-Commandant Bat. 1ste Cycl. en Bat. 33ste Luchtafweer
Gewezen adjunct-directeur commerciële zaken "De Vaderlandsche nv"
Medestichtend lid en gewezen voorzitter Lions Club "Heerlijkheid Mechelen"
Gewezen stichter en zaakvoerder "bvba Verzekeringen Kauwendaal"
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopold
Rouwbrief
Condoleren

Marc Geysemans

23.05.1962 - 28.08.2020Rouwbrief
Condoleren

Jeanne Verberck

06.03.1921 - 20.08.2020


weduwe van Marcel Faes


Rouwbrief
Condoleren

Ingrid Van Elst

02.10.1958 - 14.08.2020Rouwbrief
Condoleren

Frank Scheltiens

27.04.1957 - 11.08.2020Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.