FAMILIEBERICHTEN

Georgette Lambrechts

29.09.1934 - 06.03.2020


weduwe van Guy Goossens


Rouwbrief
Condoleren

Philomène Goffinghs

11.03.1929 - 06.02.2020


weduwe van Paul Thienpondt

Rouwbrief
Condoleren

Angèle Bonneu

06.10.1943 - 03.02.2020


weduwe van Jan Note

Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.