FAMILIEBERICHTEN

Louis Labens

05.07.1930 - 11.05.2018Rouwbrief
Condoleren

Romain De Vree

31.03.1931 - 10.05.2018


weduwnaar van Liliane Morren


Rouwbrief
Condoleren

René De Cat

15.04.1932 - 10.05.2018


echtgenoot van Jeanne Mertens


Rouwbrief
Condoleren

Maria Verschaeren

21.07.1928 - 03.05.2018


weduwe van Gilbert Claes


Rouwbrief
Condoleren

Regina De Haes

17.12.1930 - 25.04.2018


weduwe van Corneel De Roovere
 
Erelid Koninklijke Katholieke Turnkring O.G.K. Duffel

Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.